(42) 684 - 02 - 78

Cuba i Whisky w “Wiadomościach Kosmetycznych” (nr 10)

Zachęcamy do przeglądania i czytania październikowych “Wiadomości Kosmetycznych”. W wydaniu – reklama Cuba, zestawy świąteczne i nowości – Whisky Origin.

Chique – reklama

Reklama Chique w wydaniu  czerwcowym “Widamości Kosmetycznych” [nr 6 (53) czerwiec 2011]

Mayfair pudry w kamieniu – reklama

Reklama naszych pudrów w kamieniu Mayfair w numerze majowym “Wiadomości Kosmetycznych” [nr 5 (52) maj 2011]